Összetett, teljeskörű kártevőirtás-haccp 

Haccp kártevőirtás
Haccp kártevőirtás

 Az összetett teljeskörű kártevőirtást olyan Cégeknek, Vállalkozásoknak ajánljuk, ahol az 18/1998 NM. járványügyi rendelet 4.sz. mellékletében foglaltak, valamint az élelmiszer biztonsági törvény alapján a rovar és rágcsálóirtás kötelező jellegű. A kártevőirtást a HACCP rendszer követelményeinek betartásával évente minimum kettő alkalommal el kell végezni. A irtás ezen formájának lényege, a folyamatos kártevőmentes állapot fenntartása, illetve szükség esetén a lehető leghatékonyabb beavatkozás megteremtése költség és irtószer hatékonyan. A kártevőmentesítésről szakmai szempontok alapján programtervet készítünk. Az (IPM) integrált kártevő irtási program magában foglalja a kártevőmentesség kialakítására, illetve a fenntartására szolgáló intézkedéseket. Továbbiakban még feltünteti az elvégzett kezeléseket és azok elvégzésének időpontját, a felhasznált irtószereket, valamint az irtószer kihelyezéséhez szükséges szerelvények számát. Az irtószer mentes eljárás esetében dokumentáljuk az alkalmazott csapdák, eljárások, módszerek részleteit is. A monitoring rendszer kiépítése esetében az ellenőrzés időpontjai is dokumentálva vannak. A dokumentáció tartalmazza az engedélyek másolatát, a felhasznált irtószerek biztonsági adatlapját, munkalapot, számlát, ellenőrzési naplót, kihelyezési térképet, melyen a rágcsálóirtó pontok számozott helye kerül feltüntetésre. A teljes dokumentáció a megrendelőnek a munka elvégzése után átadásra kerül. Azoknál a Cégeknél, Vállalkozásoknál ahol a HACCP rendszer kiépítése nem kötelező, de szükséges a kártevő irtás ott egy egyszerűsített programtervet készítünk a megrendelő igényeinek figyelembevételével.


Az összetett teljeskörű kártevőirtási technológia a következőket foglalja magában:

 • Kártevőirtási szerződés a következő dokumentumokat tartalmazza: biztonsági adatlapok, tevékenységi engedély, Jegyzőkönyv, ellenőrzési napló, etetőszerelvények kihelyezési térképét, programtervet, számlát.
 • Mérgezett csalétek biztonságos kihelyezése rovarok és rágcsálók ellen.
 • Tartós méregmező létesítése rovarok ellen.
 • Rágcsálók elleni védekezés külső területeken.
 • Szezonális védekezés egyéb rovarok ellen.
 • Monitoring rendszer telepítése, ellenőrzése, dokumentálása. 
 • Rendszerünk automatikusan jelzi a kötelező kárevőirtás időpontját. Időben felvesszük Cégével, Vállalkozásával a kapcsolatot e-mail-ben vagy telefonon.
 • Precíz, gyors, hatékony, költségkímélő kártevőirtás.
 • Rugalmas munkaidőbeosztás ( nyitás előtt, zárás után ).
 • A megrendelő kérésének maximális kielégítése.
 • Az előzetes helyszíni felmérés.
 • A tisztelet a kedvesség a legfontosabb számunkra! 

A kártevőirtási program elkészítését megelőzően személyes felmérést végzünk. A felmérés során megismerjük a kezelendő terület sajátosságait, tevékenységeit a kártevőirtás szempontból kritikus pontokat, valamint az Önök igényeit is.  

CYLEX